3. Selim'in Tahtan İndirilmesi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 8 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Padişah 3. Selim'in Tahtan İndirilmesi
  3. Selim'in Tahtan İndirilmesi Hakkında Bilgi

  3. Selim, Devlet-i âli Osmanî'nin batı dünyası karşısındaki o eski heybetli görünümünü yitirdiğini, başta ordu olmak üzere bütün devlet organlarında büyük bir çürüme yaşandığını üzüntüyle gözlemliyordu. Ordudan başlayarak bu kötü gidişe dur diyecek bazı önlemler almak istedi. Bu amaçla da Batı ülkelerinden teknolojik bilgi ve eğitmen transferine girişti. Nizam-ı Cedit Ordusu adıyla yeni ve daha disipline bir askerî birliğin temellerini attı.

  III.SELİMİN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 1807

  Selim’in nizam-ı cedit hareketleri ile Osmanlıyı canlandırması Avrupa’nın işine gelmiyordu.Osmanlı orduları Tuna boylarında Ruslarla savaşırken bunu fırsat bilen Avrupalı elçiler Kabakçı Mustafa’yı İstanbul’da kışkırttılar.Bu isyanda yeniçerilerin nizam-ı cedidin başarılarını çekememesinin de etkisi vardı.Sonuçta Selim tahtan indirilerek lV.Mustafa padişah yapıldı.Nizam-ı Cedit ordusu ve yenilikleri kaldırıldı.Yenilik yanlıları İstanbul’dan kaçarak Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığındılar.Alemdar yenilik taraftarı olduğu için İstanbul’a yürüdü.Niyeti Selim’i tekrar padişah yapmaktı.Alemdar önce Kabakçı Mustafa’yı ortadan kaldırdı.Bu arada lV. Mustafa Selim’i katletti.Alemdar Selim’i bulamayınca ll. Mahmut’u padişah yaptı.

  Böylelikle, devletin çürümeden kurtarılması için başlatılan ilk önemli yenileştirme hareketi, ileriyi göremeyen ve yalnızca kendi çıkarlarını düşünenler yüzünden başarısızlığa uğramış oldu.

  Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilip, IV. Mustafa’nın Tahta Çıkartılması

  1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın liderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa III. Selim'i tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. III. Selim'le onu idam etmeye gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim'in cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası III.Mustafa Türbesine defnedildi.

  Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan III. Selim'in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı.
   


Yükleniyor...