'3.8 milyon kişiye iş', efsaneymiş


'3.8 milyon kişiye iş', efsaneymiş

Başbakan Erdoğan'ın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) eylem planını açıkladığı Diyarbakır konuşmasındaki 3.8 milyon kişiye istihdam sözlerinin yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı. Erdoğan konuşmasında "GAP, 1.8 milyon hektar alanın sulanmasını, kişi başı gelirin yüzde 209 artmasını ve toplamda 3.8 milyon kişiye iş imkanının sağlanmasını öngörüyor" demişti. Ertesi gün bu sözler "Eylem Planı ile 3.8 milyon kişiye iş müjdesi" şeklinde yorumlanmıştı. Hatta Türkiye'deki işsiz sayısının yetersiz kalacağı ve dışarıdan işçi alınacağı yorumları bile yapılmıştı.
Oysa 3.8 milyon kişilik istihdam sayısı 1989 yılında hazırlanan, 2002 yılında revize edilen GAP'a yönelik master planda yer alıyor ve proje tamamlandığında bölgede ulaşılacak toplam istihdamı simgeliyor. (istihdama işaret ediyor)
Ekonomi bürokratları, "Bizim açıkladığımız yeni bir master plan değildi, sadece bir eylem planıydı. Bu nedenle hedefler 2002 yılında revize edilen ve açıklanan haliyle kamuoyuna açıklandı" bilgisini verdi. Bu açıklamalara göre 3.8 milyon kişilik istihdam, GAP projesi "tamamen" bittiğinde projeyi kapsayan bölgede sağlanacak toplam istihdamı ifade ediyor. Yeni istihdamı telaffuz etmek için şu anda bölgede varolan istihdamın da bu rakamdan düşülmesi gerekiyor. Şu andaki istihdam ile ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor.
 
Üst