2012 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Masal tarafından 4 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. 2012 Yılı Doğrudan Temin Limiti Miktarı


    Doğrudan Temin Limitleri 2012


    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesi 2012 Yılı Yeni Doğrudan Temin Limiti

    d)(2012 Yılı İçin) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 43.228,- TL (Kırküçbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), diğer idarelerin 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası)...

    2012 Yılı Eşik Değer ve Parasal Sınırlar Tebliği İçin Tıklayınız!