2010 Astroloji

'Kadınların Dünyası' forumunda Blue tarafından 9 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. [​IMG]

  2010 Astroloji
  2010 Burç Yorumları
  Burçların 2010 Yorumları


  Henüz çok erken ama daha şimdiden 2010 burç yorumları için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Ve bu sıkı çalışmanın bir sonucu , ilk olarak koç burcu 2010' a hazırlık evresi ve yepyeni yorumları ile karşınızda.

  Koç

  Koç Burcu 2010'a girerken genel durumu
  Koç burcu insanı, Güneş' in en erkeksi ve en şiddet yanlısı burçta bulunduğu dönemde doğmuştur. Koç Burcu' nun temsil ettiği ruh hali, eskiden beri "kan dökücü ve kavgacı" bir ruh hali olarak kabul edilir. Aslında Koç karakterinin temel vasfı, varlığını, benliğini ve haklarını savunma bilincidir. Öyle ki, haklarını müdafaa ederlerken büyük riskleri göze alabilirler.

  İnsan ruhu sonsuzluğu istediği için kısıtlı bir zamana sığmak istemez, ölümü büyük bir düşman olarak görür. Ancak ölüm çaresizce varacağımız mutlak sonumuzdur. O halde bu düşmana karşı savunmamız, bilinen kaçma ve savaşma yöntemlerinden farklı olacaktır. Koç buçları , hayat sermayesini gerçek hedefin elde edilmesine kullanmayı , böylece hayat serüveninin amacını gerçekleştirmeyi tercih eder.

  Koç' un temsil ettiği karakter: dünya' da bulunmanın büyük bir macera olduğunun farkındadır. Var olma bilinciyle dopdolu olan bu kişilik, bu varlığa ne gibi bir hedef belirlemişse onu gerçekleştirmek için büyük çabalar harcayabilir, büyük fedakarlıklar yapabilir.
  Yeter ki hayat amaçlarını doğru seçmiş olsun..


  Diğer burçların 2010 yorumlarını yayınlandıktan sonra bu başlık altında bulabilirsiniz...
    2. Cevap: 2010 Astroloji

  Boğa Burcu 2010′ a girerken genel durumu
  Boğa burcu Koç burcunun aksine en barışsever en sakin ve kararlı karakteri temsil eder.

  Bütün insanlarda mal biriktirip güzel ve sağlam ev eşya sahibi olup iyi giyinip güzel görünerek dünyevi bir kalıcılık ve refah elde etme arzusu vardır. Ancak Boğa’ nın benliği için bu arzu varolmanın temel tadıdır. Varolmayı bir çaba ve süreven sayan koç burcu’nun aksine boğa burcu var olmayı bir tat ve huzur hali kabul eder. Korunması gereken dinginlik ve kalıcılık tadına varılması gereken hoşluk ve güvenlik olarak görür. Oysa hayat Koç’ un kavgasından ibaret olmadığı gibi Boğa’ nın sükunundan da ibaret değildir. Her burç hayatın bir yönünü bilinçlerine aksettirirken diğer yönlerini diğer yönlerini ihmal ettirmektedir.

  İkizler Burcu 2010′a girerken genel durumu İkizler Burcunu birbirine zıt ikiz kardeşler karakteri simgeler. Sürekli konuşup tartışan bu ikiz kardeş gibi İkizler karakteri de konuşkan fikir alış-verişini tartışmayı ve sohbet etmeyi seven bir mizaçtır. Eski milletler İkizler burcunu hatiplerin ve katiplerin burcu olarak görmüşlerdir.

  İkizler burcu daha önceki burçların hayatı manalandırma biçimlerine farklı bir bakış açısı ekler. Burnunun ucunu göremeyecek kadar macerasına kendini kaptırmış Koç karakteriyle yaşamın hazzına kendini bırakmış Boğa karakterinin aksine İkizler çevresine bakmakta kainatı okumaya ve kendi varoluşunu kainatın şifresi içinden çözümleyerek çıkarmaya çalışmaktadır.

  İşte İkizler burcu kelimelerin fikrin ve iletişimin burcudur.

  Yengeç Burcu 2010 ‘a girerken son durumu
  Yengeç Burcu duygusallığın ve dolaylılığın burcudur. Çok duygusal ve değişken bir yapıya sahip olan Yengeç karakteri hızla değişen duygularımızı sembolize eder.
  Yengeç karakteri son derece merhametli ve empati sahibi bir yapıdadır. Kuvvetli sezgileriyle kelimelere dökülemeyecek manaları hisseden Yengeç karakteri hayatı bu şekilsiz ve sessiz kelimelerle çözümler. Bilinç yapısı açısından bir Yengeç akli kavramlardan ziyade sembolleri ve benzetmeleri kavramaya yatkındır. Bu bilinç kainattaki çokluk ve nesnelliği çözümleyip birleştirir soyut manalara eşittir.

  Aslan Burcu 2010′ a girerken son durumu
  Aslan Burcu kralların burcu olarak bilinir. Koç Burcu insanı hakkını savunmak için tepki gösterir rekabete girişir ve sonunda savaşır. Aslan burcu ise benliğini ve savunma alanını gururuyla ve karşı tarafı rekabete girmekten vazgeçiren despotça tavırlarıyla korur. Aslan karakterinin karşısına dikilip hakkını istemek zaten büyük bir cesaret ister.

  Aslan burcu varlığının net bir şekilde şuurundadır. Öyle ki kainatın en gerçek varlığının kendisi olduğunu her şeyin onun için var edildiğinin her şeyi yönetip hakim olmanın en tabi hakkı olduğunun apaçık farkındadır
    3. Cevap: 2010 Astroloji

  Başak Burcu 2010 yılına girerken son durumu
  Başak burcu temizliğin yardım severlik ve çalışkanlığın burcudur. Tüm bu iyi yönlerinin yanında en soğuk eleştirici ve sosyal uyum konusunda sıkıntılı burç olduğu kabul edilir.

  Başak bilinci ayırt etme ve ayrıntıyı sezme kabiliyetinde bir bilinçtir. Bir şeyi diğerinden ayıran kusurlu veya üstün kılan her ayrıntı başağın dikkatini çekmekte gözünden kaçmamaktadır. Aslan’ın üstünlük bilinci detayları değil genel muhtevanın üzerine hakimken başağın kusur bilinci her ayrıntıyı yakalamaktadır.

  Başak burcuna ismini veren buğday başakları olgunlaştıkça boynunu büken biçilince samanla tanesi birbirinden ayrılarak farklı sahalarda kullanılan çok yararlı bir metadır. Başak bilinci de
  olgunlaştıkça tevazu kazanmanın sembolüdür.

  2010′a girerken Terazi Burcu son durumu
  Terazi bilinci varlık bilincine karşıdan bakabilen kendinin varlığı konusunda daha ılımlı bir çizgide olmanın bilincidir.

  Terazi bilinci: tıpkı iki kollu bir terazi gibi kararlarını tartıp durmaktadır. “yapsam mı yapmasam mı ?” veya “söylesem mi söylemesem mi ?”
  Bazen bir kol ağır basar hemen arkasından diğer kol böylece Terazi kararsızlık içinde bocalar. Çok hassas bir denge ile sağlanacak mükemmel bir ahengin peşindedir Terazi. Çünkü Teraziler ahengin; kusursuzca güzelliğin temeli olduğunun bilincidir.

  Aslan’ ın üstün nitelikler peşinde koşması başağın kusursuzluğu en ince ayrıntılarda aramasından sonra Terazi bir şey keşfetmiştir. Kusursuz bir şey yoktur ancak her şey uyumlu olduğu kadar güzeldir.

  Terazi burcu uxlaştırıcı ve barışçıdır. Adaleti her konuda orta yolun güzelliğini tavsiye edicidir

  2010′ a girerken Akrep Burcu’nun son durumu
  Akrep burcu varlık duygusunu sonsuzluğa taşımanın bilincidir. Kalıcılık arzusunun mutlak son ölümle tehdit edilmesi akrebi endişelendirmez. Çünkü o ölümden sonra var olmanın bilincidir. Akrep karakteri; ismini aldığı hayvanın tuhaf davranışıyla sembolize edilen derin sezgilerin ve ölüm ötesi ihtirasların simgesidir.

  Akrebin sembolize ettiği fedakarlık benliksizce ve kendisini bırakmış bir fedakarlık değildir. Aksine Akrep kendisini öldürürcesine fedakarca taraftarlığını yaptığı sevdikleri için düşmanlarını ve rakiplerini yok edecek kadar acımasız bir benlik şuuruna da sahiptir.

  Akrep burcu derin ve güçlü ihtirasların bunları gizlice taşımanın ve bunlar uğruna büyük devrimleri göze almanın sembolüdür. Birçok Akrep burçlu insanın hayatı önemli başlangıçlar için eskiyi yıkması ve yok etmesi gerekebilir. Akrep burcuna bu yıkıcı güç yeni başlangıçlar yapabilmesi için verilmiştir.

  2010′ a girerken Yay Burcu’nun son durumu

  Yay bilinci akrebin analizci bilincini tamamlayan birleştirici tüme varım bilincidir. Yay burcu insanın arayışını temsil eder. Yay karakteri kainatın bütün gerçeklerinin manasını kendisinden aldığı tümel hakikati aramak için geniş bir görüş ve birleştirici bir zihin yapısı taşır. Yay “anlamanın” peşindedir bu yüzden de bir şeye inanır ve inandığı sisteme göre değerler belirler. Bu değerler Yay burcunun kendisine özgüven duyması için gerekli erdem duygusunu da sağlayacaktır. Yay neyi erdem olarak belirlemişse onu gerçekleştirir bölyece inancıyla uyum içinde olmanın öz güvenine sahip olur. Bu özgüven Yayın olmazsa olmazıdır.

  Yay inandığı değer sistemi için ne gerekiyorsa onu yapmak için sınır tanımaksızın cesurdur. Yay karakteri saftırtaşkındır ve abatıcıdır.

  2010′ a girerken Oğlak Burcu son durumu

  Oğlak burcu zirve şahsiyeti inşaa etmenin bir tırmanma çalışması olduğunu temsil eder. Oğlak burcu bu yüzden varlığını bir yükselme çabası olarak duyar. Oğlak burcu yay karakterinin ideallerini ve üstünlük çabalarını hayata geçirebilmenin bir disiplin ve çalışma istediğini sezmiştir. Yayın hayalci iyimserliğine nazaran ayakları yere basan Oğlak yere daha sıkı basarak ve hep adımını daha yükseklere atarak ilerlemeye çalışır. Bu arzusuna ulaşmanın isteyeceği emeği sabrı ve kısıtlamaları fark etmiş bunlar için hazlarından ve rahatından vazgeçmeyi kabullenmiştir. Çünkü ona göre saygı duyulan üstün biri olmak her türlü sıkıntıya değer.

  Varlık bilinci Oğlak’ ta sorumluluk bilincine dönüşmüştür. O saygın olmayı görev telakki etmekte bu sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmeyi vicdan borcu saymaktadır. Oğlak varlık ve özgürlük bilincini hazlardan ve arzulardan kurtuluş onlar uğruna insanlık onurunu kurban etmekten kaçınma olarak duymaktadır.

  2010′ a girerken kova burcu son durumu
  Kova bilinci genel geçer değerlere ön kabullere ve ileri gelenlerin kurallarına alternatif açıdan bakabilecek: kuşkucu ve özgür bir bilinçtir. Bu bilinç oğlağın gelenekçi değerlerini devrimcilikle karşılar karşıt burcu aslanın asalet ve üstünlük değerlerini reddeder. Kova üstünlük diye sunulan bir şeyi kuşkuyla eleştirir değer sistemlerini isyanla alt-üst eder. Aslında onun bu kabiliyeti üstün körü kabul edilmiş değerleri sınama ve eleme imkanı sağlayan dahice bir kavrayıştan kaynaklanmaktadır. Kova karakteri yapıcı idealler kurucu bir bilinç değil ideal kabul edilen şeylerin aslında öyle olmadığını gören bir bilinçtir. Bu bilincin isyankar yapısı; gerçek ideallere ulaşmanın önündeki engelleri yıkma aşamasını teşkil eder.

  Kova haksızlık ve ayrımcılığa karşıdır. İnsanların eşitliğine ve temel değerin insan özgürlüğü olduğuna inanır. Bu zihniyeti sebebiyle birçok yerleşik düşünceyler arası iyi değildir. Değerlerin ve mutlak hakikat diye sarıldığımız gerçeklerin özgür akılla denetlenmesi gerektiğine inanır. O zaman inanca ve değerlere riyakarca ve alışkanlıktan kaynaklanan bağlılıkla değil samimiyetle ve isteyerek yönelir. Duygularıyla ve çıkar bağlarıyla değil üstün bir akılla gereğine inandığı için itaat eder.

  2010′ a girerken Balık burcu son durumu
  Balık bilinci dünya hayatının insan zihnine sunduğu açıklamalardan aradığını bulamamış başka alemlerden medet bekleyen bir bilinçtir. Aslında o bilinen cevapların peşinde değil akılca sınırları çizilemeyecek enginlere uzanan derin cevaplar peşindedir. Balık aradığını gerçek dünyada bulamayacağını sezmiş başkalarının çocukluk yıllarında bıraktığı hayal dünyasından kopmamaya karar vermiştir. Diğer burçlara göre balık burcunun empatisi ve hisleri son derece kuvvetlidir.

  Kendini birilerine adaması benliğin basit arzuları içinde sıkışmaktan son kaçışıdır. Kendini vakfederek ölümsüzleştirir ben olarak yaşayıp bir hiç olarak ölmekten kurtulur. Çünkü başkaları için yaşayanlar egoları için yaşanlar gibi bir tek ömür yaşayıp tüketmezler; aksine kendilerini dağıttıkları her bir hayatla varolur sınırsızca ve sonsuzca varoluş kazanırlar. Balık burcu böyle duygusal bir idealizmi; olumlu ve faydalı bir biçimde hayata geçirir ya da boş bir iddia olarak sürdürür.
    4. Cevap: 2010 Astroloji

  Kusursuz bir şey yoktur ancak her şey uyumlu olduğu kadar güzeldir. :f40:
  İşte bu benim. 2010 da da böyle olacka demek ki :f196:
   


Yükleniyor...