Tarih 20-22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri Önemi Ve Maddeleri

Züleyha

Yönetici

20-22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri Önemi Ve Maddeleri

Damat Ferit Paşa'nın istifası üzerine sadrazam olan Ali Rıza Paşa, Temsil Kurulu ile görüşme talebinde bulunur. Atatürk, Rauf ve Bekir Sami Beylerle Amasya’ya geldi. İstanbul Hükümeti adına görüşmelere Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan görüşmelerde taraflar şu esaslar üzerinde anlaşmalar yapıldı.
1) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından tanınacak.
2) Türk illerinin hiçbiri düşmana verilmeyecek, manda ve himaye reddedilecek, Türk yurdunun bağımsızlığı ve bütünlüğü korunacak.
3) Müslüman olmayan azınlıklara siyasi egemenlik ve toplumsal dengeyi bozucu haklar verilmeyecek.
4) İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi kararlarını tanıyacak.
5) İstanbul Hükü meti’nin İtilaf Devletleri ile yapacağı barış görüşmelerine, Temsil Kurulunun da uygun gördüğü temsilciler gönderilecek.
6) Seçimler yapılacak, Meclis-i Mebusan toplanacak.
7) İstanbul’da İtilaf Devletleri tehlikesi bulunduğundan Meclis-i Mebusan İstanbul dışında daha güvenli bir yerde toplanacak. Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti Temsil Kurulunu resmen tanımış oldu. Ama İstanbul Hükümeti, Atatürk ile Salih Paşa arasındaki görüşmelerde alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisinin toplanması ile ilgili hükmü kabul etti.
 
Üst