19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar Ve Savaş Sonuçları nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 25 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. 19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar Ve Savaş Sonuçları nelerdir
  Kırım Savaşı (1853 - 1856)
  Osmanlı Devleti Mısır sorununu çözdükten sonra Tanzimat Fermanı ile bir dizi yenilik hareketlerine girişti Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istemeyen Rusya, İngiltere'ye Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etti İngiltere siyasi ve ticari çıkarlarından dolayı bu teklifi reddetti
  Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ni tek başına parçalamaya karar vererek kabul edilemez isteklerde bulundu Bu istekler;
  Kudüs'te Katoliklere verilen hakların Ortodokslara da verilmesi (Kutsal yerler sorunu)
  Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün Ortodoksların Rusya'nın himayesine verilmesi
  Boğazlarla ilgili olarak Hünkar İskelesi Antlaşması'na benzer yeni bir antlaşma yapılmasıydı
  İngiltere ve Fransa ile anlaşan Osmanlı Devleti, Rus isteklerini reddetti Bunun üzerine Rusya, Kafkasya ve Balkanlardan saldırıya geçti (1853) Osmanlı ordusu hem Balkanlarda hem de Kafkasya'da Rus ordusunu yendi Ruslar Sinop limanında demirli bulunan bir Osmanlı donanmasını yaktı (1853)
  İngiltere ve Fransa ile İtalya'daki Piyemonte Hükümeti Osmanlı Devleti'ne destek amacıyla asker gönderdi Müttefik kuvvetler Kırım'a çıkarma yaptılar Zor durumda kalan Rusya barış istedi Paris Antlaşması imzalandı Buna göre;
  Osmanlı Devleti, Avrupa devleti sayılacak, Avrupa devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak
  Karadeniz'de hiçbir devlet tersane ve donanma bulundurmayacak
  Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesine göre yönetilecekti
  Osmanlılar galip devlet olmasına rağmen antlaşmanın Karadeniz'le ilgili maddesinden dolayı yenik devlet durumuna düşmüştür Rusya, elde ettiği kazançlarının çoğunu kaybetmiştir Antlaşmanın sonuna Islahat Fermanı da eklenmiştir

  1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması
  Paris Antlaşmasına rağmen Rusya emellerinden vaz geçmedi Avrupa'daki gelişmelerden yararlanarak Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla yeniden harekete geçti Balkanlı ulusları kışkırttı Bosna - Hersek'te isyanlar çıktı Avrupa devletlerinin isteği ile İstanbul ve Londra'da toplanan konferanslarda Osmanlı Devleti'nden Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık, Bosna Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilmesi, Hristiyanların yaşadığı yerlerde ıslahat yapılması istendi
  Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerini etkilemek ve isyanları önlemek için meşrutiyeti ilan etti Bun rağmen Avrupa devletleri isteklerini yeniledi Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmeyince de Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1878)
  Osmanlı Devleti, Kafkasya ve Balkanlarda bazı başarılar kazandıysa da Ruslar doğuda Erzurum'a batıda ise İstanbul önlerinde Çatalca'ya kadar ilerledi
  Osmanlı Devleti barış istedi Ruslarla Ayastefanos Antlaşması yapıldı Bu antlaşmayla Ruslar, Osmanlı Devleti'ni istediği gibi parçaladı
  Ancak Avrupa devletleri bu durumu tanımayarak Berlin'de yeni bir konferans topladılar Konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalandı Buna göre;
  Romanya, Karadağ ve Sırbistan'a tam bağımsızlık verilecek, Bulgaristan iç işlerinde bağımsız bir prenslik olacaktı
  Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakılacak Teselya Yunanistan'a verilecekti
  Bosna - Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacaktıBu antlaşmadan sonra İngiltere ve Fransa Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçtiler Bunun sonunda;
  1878'de Kıbrıs'ı üs olarak alan İngiltere 1882'de Mısır'ı da işgal ederek Hindistan yolunu güvenceye aldı
  1830'da Cezayir'i işgal etmiş olan Fransa, 1881'de Tunus'u da işgal etti
  Bundan sonra Osmanlı Devleti'nin dağılması hızlanarak devam etti
   
Yükleniyor...