1071 ve 1453 yılı arasındaki önemli olaylar nelerdir?

1071 ile 1453 yılıi arasındaki önemli olaylar nelerdir?


1071
16 Nisan- Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.
26 Ağustos- Bizans İmparatorluğu, Alp Arslan komutasındaki Türk ordusuna Malazgirt Savaşı'nda yenildi. Bu galibiyet sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

1072
Erzurum çevresinde saltuklar kuruldu.
Alp arslan Selçuklu hükümdarı öldü
Mengüçlü beyliği

1073
Selçuklular ankarayı ele geçirdi.

1075
İznik te Türkiye Selçuklu devleri kuruldu

1078
Abdül kadir geylani doğdu.

1079
Kılıç arslan doğdu Selçukluların hükümdarı.

1080
Mengücekli Devleti'nin kuruluşu.
Danişmentliler Devleti'nin kuruluşu.

1081
Çaka beyliği kuruldu

1092
1.kılıç arslan Türkiye Selçuklu devletinde tahta çıktı.
Danişmedliler kuruldu

1093
Çaka Beyliği yıkıldı
Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı

1096
1.haçlı seferi

1098
Haçlılar Antakya'yı işgal etti.
Çaka beyliği yıkıldı

1099
1.haçlı seferinin sonu

1102
Hasankeyf ar tukluların kuruluşu

1105
Kınnesrin Savaşı ve Haçlıların Halep'i işgali

1106
Mardin attuklularının kuruluşu

1107
Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan savaş sonrası Habur suyunda boğularak öldü.

1110
Emîr Mevdûd idaresindeki Selçuklu kuvvetlerinin Urfa'yı kuşatması.

1115
Melik Rıdvân, şiddetli bir hastalığa yakalanarak 10 Aralık'te Haleb'te ölmüştür.
1147
2.haçlı seferi

1149
1. haçlı seferinin sonu

1155
CENGİZ HAN:Büyük Moğol İmparatoru Dünyanın En BÜyük Devletini Kurmuş Olan 'CEHENNEMDEN GELEN ADAM' sıfatıyla ne kadar acımasız olduğu belirtilmiş olan büyük komutan.

1156
Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı

1166
Abdülkadir Geylani vefat etti.

1176
Miryokefalon savaşı.(Bizans Türkleri anadoludan atamayacağını anladı.)

1178
Danişmentlilerin yıkılışı
Harput ar tuklularının kuruluşu

1189
3 Eylül Aslan yürekli Richard İngiltere Kralı oldu
3.haçlı seferi

1192
3.haçlı seferinin sonu

1193
Selahaddin Eyyubi öldü

1202
-Saltukluların yıkılışı

1204
4.haçlı seferi
Haçlılar IV.Haçlı Seferi'nde İstanbul'u yağmaladı.

1205
1205 te I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci kez tahta çıktı.

1207
30 Eylül - Mevlâna Celâleddin-i Rumi doğdu

1209
Hacı Bektaşi veli doğdu.

1211
I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211'de öldü ve yerine büyük oğlu I. İzzeddin Keykavus tahta çıktı.

1214
Sinopu Anadolu Selçuklu Devleti sultanı İzzeddin Keykavus ele geçirdi.

1215
Magna Carta bildirgesi İngiltere'de kabul edildi.

1217
5.haçlı seferi

1221
Harzemşahlar Devleti, Cengiz'in bir darbesi ile yıkıldı gitti
5.haçlı seferinin sonu

1223
16 Temmuz Moğollar ile Ruslar arasında 'Kalka Meydan Muharebesi' oldu.

1226
Alanya'da Kızılkule'nin yapılması.

1228
Mengüceklilerin yıkılışı

1233
Harput ar tuklularının yıkılışı

1238
Yunus emre doğdu

1243
Kösedağ Savaşı(Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi)

1248
7.haçlı seferi

1251
Mengü (Möng-ke)'nin Moğol İmparatorluğu'na Büyük Kağan seçilmesi.

1254
7.haçlı seferi sonu

1256
Alamut Kalesi'nin Hülagû Han tarafından alınması. Karakurum'daki Büyük Kağan'a bağlı olarak Hülagû Han İlhanlılar devletini kurdu.

1258
I.Osman (Osman Bey): Osmanlı devletinin kurucusu.

1260
Moğollar ilk kez Sultan Kutuz tarafından tamamen kılıçtan geçirildi

1277
Mengüçlü beyliğinin yıkılışı

1281
Hasankeyf ar tuklularının yıkılışı

1299
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Osmanoğulları'nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.

1329
Maltepe savaşı.Bizans Osmanlı.osmanlılar yeniyor.

1362
Devletin başına 1. murat geçti

1363
Sazlıderede Bizans Bulgar ordusunu Osmanlı yenilgiye uğrattı.

1364
Sırpsındığı savaşı

1389
1.kosava savaşı
Yıldırım beyazit tahta çıktı(1.muradın oğlu)

1396
Niğbolu savaşı

1402
Ankara savaşı(önemli)

1413
Fetret devri

1421
Sultan 2.murad padişah oldu

1444
Varna savaşı

1448
2.kosava savaşı

1453
İstanbul feth edildi Osmanlı yükselme dönemine girdi
 
Üst