1000 gr kaç newtondur

KÜTLE: Değişmeyen madde miktarıdır.Birimi kg dır. Maddenin kütlesi bulunduğu yere göre değişmez hep aynıdır.

AĞIRLIK: Kütleyi etkileyen yerçekimi kuvvetidir.Birimi newton dur. Maddenin ağırlığı bulunduğu yere göre (Yer çekimi ivmesinin değerine) değişir. Örneğin Dünyada ağırlıği 60 newton olan bir cismin aydaki ağırlığı 10 newton, dünyadan daha büyük gezegende daha fazladır. Yer çekiminin olmadığı uzayda ise ağırlık sıfırdır. Kütle ise heryerde aynıdır.


G:mg 'ye ya G:maddenin ağırlığı g:maddenin ozgul agirligi m:maddenin kütlesi

F:kuvvet:p * A dir

Ağırlık: Cismin kütlesi ile yer çekim ivmesinin çarpımına denir.

G = m.g g = Yerçekimi ivmesi = 9,81 ? 10 metre/saniye2

m = kütle G =ağırlık

Yani birim alana etkiyen 1 kg'lik kütle icin yüzeye tepki kuvveti etkir.Yani 1 kg*9.81 : 9.81 Newton etkir diyebilirsin.

1kgf:1000 grf
1kgf:9.81 newtondur.
 
Üst