1.Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?

1.Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?

-Avrupa ve Asya’da devletler arası dengeler bozuldu, Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Rusya tarihe karıştı.
-Dünyanın siyasi haritası değişti.
-Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kuruldu.
-Yeni siyasi rejimler ortaya çıktı.
-Yenilen devlerin imzaladığı ağır antlaşmalar 2. dünya savaşına ortam hazırladı.
-Sömürgecilik isim değiştirerek “mandacılık” adı altında devam etti.
-Osmanlı devleti parçalanmış Hıristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplarda bağımsızlıklarını ilan etti.
-ABD bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı.
-Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruldu.
-On milyonun üzerinde insan öldü ve kayboldo.
 
Üst