1.Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açan olay nedir? kısaca

#1
1.Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açan olay nedir? kısaca

19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da oluşan bloklaşmalar ve her geçen gün artan silahlanma yarışı devletlerarası gerilimi yükseltmiştir. Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletleri savaş için hazırlıklarını artırmaya başlamışlardır. 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya – Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşi Saraybosna ziyaretleri sırasında Sırp milliyetçileri tarafından öldürülmüştür. Bu olaydan bir ay sonra Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etmiştir. Takip eden dönemde İtilaf ve İttifak gruplarına üye olan devletlerin birbirlerine savaş ilan etmeleriyle Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.
 
Üst