1. Balkan Savaşı ne zaman yapılmıştır?1. Balkan Savaşı (1912)

Balkan Devletleri’nden olan Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması’yla, Sırbistan, Romanya ve Karadağ 1878 Berlin Antlaşması’yla, Bulgaristan 1908 II. Meşrutiyet’in ilânını fırsat bilerek bağımsız olmuşlardı.

1. Balkan Savaşı Savaşın Nedenleri

- Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler. Özellikle Milliyetçilik
- Rusya’nın Panslavist politikası gereği kışkırtmaları
- Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığına son vermek istemeleri

- Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün anlaşılması
 
Üst