vakfe

  1. Demet

    Hac ve umre ile ilgili kavramlar ve anlamları kısaca

    Hac ve umre ile ilgili kavramlar nedir? -Kabe ; Yeryüzünde ibadet yeri olarak yapılmış ilk mabette -Tavaf ; Hacer ül Esvedden başlayarak Kabe'nin etrafında 7 kez dönmektir -Safa ve Merve ;Kabenin doğusunda yer alan Mescidi haramın yanında bulunan iki Tepe'nin adıdır -Sayf ;Safa ve Merve...
Üst