tiyatro nedir?

  1. Züleyha

    Tiyatro Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir Maddeler Halinde

    Tiyatro Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir Maddeler Halinde -Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların, insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanması için yazılan eserlerdir. ' Tiyatronun temelleri eski Yunan edebiyatına dayanır. O dönemde düzyazı bir edebi tür...
Üst