şeyh kirmani kimdir

  1. EyLüL

    Evhadüddin Kirmani Kimdir Kısaca

    Evhadüddin Kirmani Kimdir Evhadüddin Kirmani Kısaca Hayatı Evhadüddin Kirmani Mutasavvıf, velî ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. Künyesi Ebu Hamiddir.Evhadüddin Kirmani Evhadüddin lakabı ve Kirmanî nisbetiyle tanınır. Bu nisbeti sebebiyle İranın Kirman bölgesinden olduğu anlaşılmaktadır...
Üst