sadeddin köpek

  1. Demet

    Sadeddin Köpek kimdir Hayatı

    Sadettin köpek kimdir Hakkında bilgi (?-1246 Konya), Anadolu Selçuklu veziri. Anadolu Selçuklu ordusunda uzun yıllar komutanlık yaptı. Alaettin Keykubat döneminde Eyyubîler ile yapılan savaşta yer aldı (1226). Kubâdâbad Sarayı, Zazadin Han’ı yaptırdı ve Alanya’nın (Alaiye) kuruluşu...
Üst