öykü (hikaye)

  1. Demet

    Düzyazı (nesir) türleri kaça ayrılır özellikleri nelerdir?

    Düzyazı ( nesir) Türleri ROMAN -Yaşanmış veya yaşanabilecek olayların belli bir kurgu içinde anlatılmasıdır. Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. - Romandaki bütün olaylar bir ana olayın etrafında gelişir. ' Romanda, öyküye göre daha geniş bir zaman vardır ve kişi sayısı...
Üst