namazda okunabilecek kısa süreler ve anlamları

  1. Züleyha

    Namazda Okunabilecek Kısa Süreler ve Anlamları

    Namazda Okunabilecek Kısa Süreler ve Anlamları FATİHA SÜRESİ Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin errahmânir’rahim mâliki yevmiddin iyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în ihdinessırâtel müstakîm sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Amin...
Üst