malla beyiti yoktur

  1. Züleyha

    Müstezat'ın Genel Özelliği

    Müstezat'ın Genel Özelliği -Müstezat: Kafiye düzeni gazelin kişiyle aynıdır. -Matla beyiti yoktur. - Gazelde işlenen konular işlenir. -Gazelden farklı olarak her beyitin sonuna eklenen ziyade adı verilen kısa dizeler vardır.
Üst