kudüs

  1. Habibe

    İslam Kudüs'ün müslümanlar için önemi kısaca

    Kudüs'ün müslümanlar için önemi Kudüs ismi Kur’an’da doğrudan geçmemekle birlikte bu şehirden el-Mescidü’l-Aksa’nın mübarek kılınan çevresi şeklinde bahsedilmiş (İsrâ 17/1), Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in Beytülmakdis’te namaz kılmayı tavsiye ettiği de aktarılmaktadır. (Ebu Davud, Salat...
Üst