kösem

  1. Demet

    Biyografi Kösem Sultan Hayatı Kısaca

    Kösem Sultan hayatı Kısaca 1590 yılında doğanHaseki Kösem Sultan beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağası olarak gönderilmiş, henüz 15 yaşındayken Sultan Birinci Ahmed’e haseki olmuş, zekasıyla padişahı etkisi altına almayı başarmış, bütün saraya hükmetmeyi erken yaşlarda başarmıştır...
Üst