kıyas nedir argüman nedir

  1. Züleyha

    Felsefe Kıyas İle Argüman Arasındaki İlişki Nedir

    Kıyas İle Argüman Arasındaki İlişki Nedir? İslam dünyasındaki geleneksel klasik mantık iki bölgeye ayrılmıştır. Tanımlar ve Kıyaslarar. Tanımların hazırlayıcısı 5 tümel formları ve o forumlar çerçevesinde kalarak içeriksel bilgiler oluşturmak idi. Kıyasın hazırlayıcısı ise önerme forumları ve...
Üst