kehanetleri

  1. Sitem

    Maya Takvimi Kehanetleri

    Maya Kehanetleri Maya Takvimi Kehanetleri nelerdir Yüzlerce yıl önce yok olan Maya Uygarlığı`nın tabletlerine göre dünya büyük bir tufandan sonra son çağına girecek. Maya takvimindeki yok oluş tarihi Marduk`la da örtüşüyor. Dünyanın beşinci değişimi bu yüzyılda. Tabletlerdeki Maya takvimi...
Üst