katı atıktan kurtulma

  1. Demet

    Çevresel Sorunları Nelerdir? Maddeler Halinde

    Çevresel Sorunları Nelerdir? Çevresel Sorunlar şunları kapsar; -Katı atıktan kurtulma Atıklarımızın % 54'ü çöp sahalarında son bulmaktadır, bunlar üst üste yığılmakta ve yer altı sularını da kirletebilmektedir. - Havanın ve suyun korunması Temiz su kaynakları, dünyanın bazı bölgelerinde...
Üst