ihlas suresinin anlamı

  1. Demet

    İhlas suresini okumanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler

    İhlas suresini okumanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler -İhlas süresini okumak, Kuranı kerimi üçte birini okumaya denktir.) [Buhari] -On defa İhlas süresini okuyana Cennette bir köşk verilir. ( İ. Ahmet ) -Yatarken yüz kere İhlas süresini okuyan Cennete girer. ( Tirmizi) -Sabah...
  2. Burcu

    İhlas suresinin konusunu

    Bu sûre İslâm'ın temel ilkesi olan tevhîd inancını özlü bir şekilde tasvir eder. Allahu Teâlâ'yı herkesin anlayıp kavrayabileceği sade bir anlatımla tanıtır. İlk iki ayet Allahu Teâlâ'nın birliğini, her türlü ihtiyaçtan uzaklığını ve her şeyin ona muhtaç olduğunu; son iki ayet de Cenâb-ı Hakk'ın...
Üst