hazret-i süleyman ve karinca

  1. Demet

    Hazreti Süleyman ve Karınca Hikayesi

    HAZRET-İ SÜLEYMAN VE KARINCA “ Hz. Süleyman bir gün ordusu ile karınca vadisine gelmişti. Bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz. Hz. Süleyman ve ordusu, sizi -bilmeyerek(ezip) kırmasınl” demişti. Hz. Süleyman karıncanın söylediğini işitince onu yanına getirtti ve: “Sen niçin...
Üst