halvetiye

  1. Pardus

    Halvetiye tarikatı nedir kısaca

    Halvetiye tarikatı hakkında bilgi Halvetiye Suhreverdiye'nin bir kolu, Kübreverdiyye'nin bir şubesi olan ve Şeyh Ebu: Abdullah Sirâcüddin tarafından kurulan tarikat. Sirâcüddin Ebu Abdullah'a Halvetiyye'nin birinci piri denilmektedir. Ebu Abdullah önceleri Tebriz yakınlarında "Hoy" şehrinde...
Üst