cengizhan kim

  1. Demet

    Moğol imparatoru cengiz han kimdir,Türkmüdür kısaca

    Moğol imparatoru cengiz han kimdir kısaca hayatı Cengiz Han Türkmüdür? Cengiz Han, Moğol İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 21 Ocak 1155 tarihinde, bugün Doğu Sibirya topraklarından geçen Onon Nehrinin sağ kıyısında yer alan Deli-ün Boldok’ta doğdu. Babası Moğolların reisi Yesügay...
Üst