aşık edebiyatı

  1. Züleyha

    Bilgi Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Genel Özellikleri Ve Nazım Şekilleri

    Aşık Edebiyatı Genel Özellikleri Âşık adı verilen saz şairleri tarafından oluşturulmuştur. - Aşıklar genellikle okuryazar değildir. - Şiirleri saz eşliğinde doğaçlama ( irticalen ) söylerler. -Âşıklar şiirlerini "cönk" adı verilen defterlerde toplamışlardır. -Usta çırak ilişkisi vardır -Nazım...
Üst