- 1923 yılında cumhuriyet

  1. Züleyha

    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Özet

    CUMHURİYET TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ - 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla başlar. -Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir. Günlük konuşma dili yazı dili haline getirilmiş; halk ağzında yaşayan sözcükler, deyimler, atasözleri yazıda kullanılmıştır. -Aruz ölçüsü terk edilerek...
Üst