Zağanos Mehmed Paşa kimdir

'Biyografi' forumunda Elfida tarafından 12 Ekim 2012 tarihinde açılan konu

 1. Zağanos Mehmed Paşa

  Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murad Hanın kızını alarak ona dâmat ve daha sonra başka bir hanımından kızını, Fâtih Sultan Mehmed Hana vererek kayınpeder oldu. Fâtihin şehzâdeliğinde lalalık yapan Zağanos Mehmed Paşa, ona Rumca ve Lâtince'yi öğretti. Sultan İkinci Murad Hanın vefâtından sonra pâdişâh olan Fâtih Sultan Mehmed Hanın yakını, en güvendiği devlet adamı olarak vezirliğe yükseltildi. İstanbul?un fethi için genç pâdişâhı devâmlı teşvik etti. Rumeli Hisarının yapımında bizzat çalıştı.

  İstanbul kuşatmasında Cenevizlilerin harekâtına karşı bugünkü Beyoğlu sırtlarını tuttu. Haliç cephesi, tamâmen Zağanos Paşa kumandasındaydı. Kuşatma esnâsında, muhâsaranın kaldırılması gerektiğini ileri sürenlere karşı, büyük ve kahraman velî Akşemseddîn, Molla Gürânî, Molla Hüsrev?le birlikte muhâsaranın fethe kadar devâm etmesini istedi. İstanbul?un fethinde büyük faydası görüldü. Fetihten sonra Galata?nın Cenevizlilerden sulhla alınmasını sağlayan anlaşmayı imzâladı.

  1460?ta Mora?da çıkan isyânı bastırmakla görevlendirildi. 1461?de Fâtih Sultan Mehmed Hanın, Trabzon-Rum İmparatorluğuna açtığı sefere katıldı. Trabzon?un fethi üzerine buranın ilk sancakbeyi oldu. Daha sonra Gelibolu sancakbeyi ve kaptan-ı deryâlık vazifelerinde bulundu. 1469?da Balıkesir?de vefât etti. Balıkesir?de yaptırdığı pek çok eserin en önemlileri, kendi adını taşıyan câmi ile çeşmesidir. Bir de hamam yaptırmıştır.

  Zağanos Mehmed Paşa, çalışkan, sadâkatle devletine bağlı, bilgili, hayırsever bir vezirdi. Oğlu Ahmed Çelebi, Sultan İkinci Bayezid ile Yavuz Sultan Selim Han devirlerinde iki defâ defterdârlık vazîfesi yapmıştır.
   
Yükleniyor...
- Zağanos Mehmed Paşa Forum Tarih
Fetih 1453 Zağanos Paşanın Gerçek Adı Hakkında bilgi 8 Mart 2012
Şeyh Mehmed Zahid Kotku Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 28 Ocak 2013
Mehmed şükrü paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 11 Aralık 2012
Tayyar Mehmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 22 Kasım 2012