Yeniçeri Ocağının daimi bir ordu olarak kurulması ve profesyonel askerlerden oluşması

'Tarih Bölümü' forumunda Emirhan tarafından 5 Eylül 2016 tarihinde açılan konu


  1. Yeniçeri Ocağının daimi bir ordu olarak kurulması ve profesyonel askerlerden oluşması

    Osmanlının büyümesi ve diğer ”Gayri Müslim”lerin de yani ”azınlıklarında” devlet yönetiminde söz sahibi olması için daha sonra devşirme yoluna gidilmiştir.

    17. Yüzyıl’dan itibaren ocağın kanunnamelerinin bir tarafa bırakılıp yerlerine yeni geleneklerin alması yeniçeri ocağını devletin temel dayanağı olmaktan çıkarmıştı. Ocak devlet içindir prensibinin yerini devlet ocak içindir prensibi almıştı. Bundan dolayı da yeniçerilerin desteği alınmadan hiçbir konuda değişiklik yapabilme imkanı kalmamıştı. Ayrıca yeniçerilerin değişiklik yapmak isteyen devlet adamları ve padişahları görevlerinden etmeleri ya da onları öldürmeleri veya istedikleri her şeyi çıkardıkları isyanlar sonucu devlete kabul ettirmeleri yeniçerilerin devlet yönetiminde ne derece etkili olduğunu göstermektedir.

    Yeniçeri ocağında yetişen Yeniçeriler Osmanlı İmparatorluğu’nun hep son darbeyi vurucu ve yıkıcı gücü olmuştur.