Yaşı küçük çocuğun evlenmesine izin dilekçesi nasıl yazılır

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 5 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu

 1. Yaşı küçüğün evlenmesine izin dilekçesi
  Aile Hukuku – Küçüğün Evlenmesine İzin


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
  ………………………
  TALEPTE BULUNAN : ………. ‘a velayeten babası …………..
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : Yaş küçüklüğü nedeniyle Medeni Kanunun 124. maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi talebinden ibarettir.
  OLAYLAR :
  1. Kızım olan ………, ../../… tarihinde doğmuş olup .. yaşını doldurmuş, … yaşından gün almıştır. Kızım komşumuz olan ………… ile uzunca bir süredir gönül ilişkine girmiştir. Babası ve annesi olarak bu gönül ilişkisine karşı çıktık, kızımızı defalarca uyardık ancak o ısrarla ve bizden gizli olarak …….. ile görüşmeye devam etmiştir.
  2. En sonunda kızımın ve …………’ın evlenmek istedikleri ve bu konuda samimi olduklarını, bu gönül ilişkisinden vazgeçmeyeceklerini anladık.
  3. Her iki tarafın aile büyükleri olarak, çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bir aile kurabileceklerine inandığımız için evlenmelerinin uygun olacağı konusunda hemfikir bulunmaktayız.
  4. Bu nedenlerle kızım ………….’nin 17 yaşında olmasından dolayı Medeni Kanunun 124. hükmü gereğince mahkemenize baş vurup izin alma zorunluluğu doğmuştur.
  HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 124 vd ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
  SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile …….. ili ……. ilçesi ……. Mahallesi cilt …… hane ……. kütük ……. kayıtlı yaşındaki 17 yaşındaki kızım ………’nın evlenebilmesi için gerekli iznin verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.
  Tarih
  İmza
   
Yükleniyor...
- Yaşı küçük çocuğun Forum Tarih
Sigara Tiryakisi Küçük Çocuk 2 yaşında Haberler 27 Mayıs 2010
Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası Masallar ve Hikayeler 16 Ekim 2008
Milyoner Venüste Yaşıyor Olsaydınız Sizin için Hangisi daha uzun olurdu Sorun Cevaplayalım 9 Eylül 2016
14. yüzyıl başlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans İmparatorluğu’nun siyasi durumu Genel Türk Tarihi 7 Eylül 2016