Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir
  Kemiklerin Latince isimleri - Latince Kemikler - Kemiklerin Latincesi ve Türkçesi

  Aditus (Ağız - Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer
  Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı
  Antrum (Antrum): Mağara manasına olup içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu
  Canalis (Kanal): Çevresi kapalı ince uzun yol
  Condylus (Lokma - Kondil) : Yuvarlak pürtüksüz ve üzeri eklem
  kıkırdağı ile ürtülü çıkıntı
  Crista (ibik - Krista) : Kemiklerde dik ve sarp kenar
  Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparlak çıkıntı
  Eplcondylus (Lokmaüstü - Epikondil) : Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı
  Foramen (Delik) : Bir boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı'
  Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti halinde çukur
  Fovea - Fossula (Çukurcuk)
  Hiatus (Yarık) : Çatlak şeklinde oluk veya yarık
  Labium (Dudak) : Kalınca kenarların kıyıları
  Lamına - Lamella (Lam - Lamel) : ince ve düz kemik yaprağı
  Ligula - Lingıda (Dilcik): küçük dile benzeyen çıkıntılar
  Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı
  Meatus (Mea) : Kısa yol veya yolağzı
  Processus (Çıkıntı - Processus) : Uzunca çıkıntı Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza ile kapalı kemik içindeki boşluk (sinüs anatomide, boşluk, çıkmaz ve çukurluk anlamına, başka oluşumlar için de kullanılmaktadır)
  Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı
  Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü
  Sulcus (Oluk) : Uzunluğuna girinti
  Trochlea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı
  Tuber (Tümsek) : Yumru şeklinde çıkıntı
  Tuberculum (Tüberkül) : Yumrucuk şeklinde çıkıntı
  Tuberositas (Pürtük - tüberozitas) : Üzerinde pürtükler olan yer
  Uncus (Çengel) : Çengel biçiminde çıkıntı
  --------------------------------
   
Yükleniyor...
- Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Forum Tarih
Vücudumuzdaki Kemiklerin İsimleri Soru Cevap 28 Şubat 2012
Yağların Vücudumuzdaki Görevleri kısaca Sağlıklı Beslenme ve Diyet 11 Ekim 2015
Vücudumuzdaki Zararlı Maddelerin Dışarı Atılmasında Görevli Yapı Ve Organlar Sayısal Dersler 17 Aralık 2012
Vücudumuzdaki Zararlı Maddeler Hangi Yollarla Atılır Sağlık Rehberi 17 Aralık 2012