vücudumuzdaki kemik sayısı ve adları

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. yetişkin bir insandaki kemik sayısı nedir

  Yetişkin bir insanın vücudunda toplam 206 adet kemik bulunur.

  Aditus (Ağız – Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer

  Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı

  Antrum (Antrum): Mağara manasına oIup içi hava doIu ve duvarIarı mukoza iIe örtüIü kemik boşIuğu

  CanaIis (KanaI): Çevresi kapaIı ince uzun yoI

  CondyIus (Lokma – KondiI) : YuvarIak pürtüksüz ve üzeri ekIem kıkırdağı iIe ürtüIü çıkıntı

  Crista (ibik – Krista) : KemikIerde dik ve sarp kenar

  Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparIak çıkıntı

  EpIcondyIus (Lokmaüstü – EpikondiI) : Bir toparIak ekIem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı

  Foramen (DeIik) : Bir boşIuğu başka bir boşIuğa birIeştiren deIik veya bir kanaIın ağzı’

  Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti haIinde çukur

  Fovea - FossuIa (Çukurcuk) Hiatus (Yarık) : ÇatIak şekIinde oIuk veya yarık

  Labium (Dudak) : KaIınca kenarIarın kıyıIarı

  Lamına - LameIIa (Lam – LameI) : ince ve düz kemik yaprağı

  LiguIa - Lingıda (DiIcik): eceerken.net küçük diIe benzeyen çıkıntıIar

  Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı

  Meatus (Mea) : Kısa yoI veya yoIağzı

  Processus (Çıkıntı – Processus) : Uzunca çıkıntı

  Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza iIe kapaIı kemik içindeki boşIuk (sinüs anatomide, boşIuk,
  çıkmaz ve çukurIuk anIamına, başka oIuşumIar için de kuIIanıImaktadır)

  Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı

  Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik böIümü

  SuIcus (OIuk) : UzunIuğuna girinti

  TrochIea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı

  Tuber (Tümsek) : Yumru şekIinde çıkıntı

  TubercuIum (TüberküI) : Yumrucuk şekIinde çıkıntı

  Tuberositas (Pürtük – tüberozitas) : Üzerinde pürtükIer oIan yer

  Uncus (ÇengeI) : ÇengeI biçiminde çıkıntı


  kemik.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Ağustos 2014
Yükleniyor...
- vücudumuzdaki kemik sayısı Forum Tarih
Vücudumuzdaki Kemiklerin İsimleri Soru Cevap 28 Şubat 2012
Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir Ders notları 20 Şubat 2011
vücudumuzdaki kemik çeşitleri nelerdir Bunları biliyormusunuz 26 Kasım 2010
Proteinlerin vücudumuzdaki öncelikli görevleri nelerdir? Sağlık Rehberi 8 Haziran 2016