Ulul-azm peygamberler hakkında kısa bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Blue tarafından 23 Kasım 2008 tarihinde açılan konu


  1. “Ülü’l-azm” Peygamberler kimlerdir?

    “Ülü’l-azm” Peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren Peygamberler demektir. Kur’an’da ulü’l-azm Peygamberlerin isminin geçtiği bir ayette şöyle buyrulur: “O, dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahy ettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.” (Şura, 42/13; Ahzab, 33/7)


    Ulü’l-azm Peygamberler Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa ile Hz Muhammed’dir.