üflet nedir ne anlama gelir

'Türkçe Sözlük' forumunda Violet tarafından 15 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. üflet nedir ,
  üflet nedemektir,
  üfletin anlamı,
  üflet hakkında,
  ülfet; alışma, alışkanlık. birisiyle münasebette bulunmak. ünsiyet. ahbablık, dostluk. huy etme. görüşme, konuşma.(İnsanları fikren dalâlete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telâkki etmeleridir. yâni me'lufları olan şeyleri kendilerince mâlum bilirler. hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. halbuki ülfetlerinden dolayı mâlum zannettikleri o âdi şeyler birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet sâikasiyle onları teemmüle, dikkate almıyorlar; ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyâleye im'an-ı nazar edebilsinler. bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sâir garip halâtına bakmıyarak yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuâatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle mâlik-ül bihâr olan allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir.İ'lem eyyühel-aziz! İnsanların arza âit mâlumat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. hakikate bakılırsa zannettikleri ilim, cehildir. bu sırra binaendir ki, kur'an, âyetleriyle insanların nazarını me'lufatları olan şeylere çeviriyor. âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. o ülfetin altındaki havârik-ul-âdât mu'cizeleri o âdiyat içerisinde gösterir.

  ------------------------
   
Yükleniyor...
- üflet nedir anlama Forum Tarih
Atık madde nedir vücudumuzdan atık maddeler hangi yolla atılır Kısa Bilgiler 21 Eylül 2016
Kuvvet nedir? Kısa Bilgiler 7 Eylül 2016
Amasya Görüşmeleri’nin Millî Mücadele’mizdeki yeri ve önemi nedir? Genel Türk Tarihi 5 Eylül 2016
Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir? Genel Türk Tarihi 4 Eylül 2016