Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı

'Sorun Cevaplayalım' forumunda esra arslan tarafından 17 Ekim 2012 tarihinde açılan konu

 1. Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı hakkında bilgi verirmisiniz.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Kasım 2012
 2. Cevap: Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı

  Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı

  Yönetim biçimi Cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal önderliğinde 1923'te kurulmuştur. Resmî dili Türkçe'dir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yönetim anlayışı vardır. Kuvvetler ayrılığı esası vardır. Yasama işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme işlerini Hükûmet, yargı işlerini ise bağımsız mahkemeler yapar. Türkiye'de 1923'te cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı, cumhurbaşkanı sıfatını almıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.

  Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede Cumhurbaşkanı, Devlet'in başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti

  Türkiye'de 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı Cumhurbaşkanı sıfatını almıştır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

  Cumhurbaşkanının resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
  Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

  Cumhurbaşkanı, TBMM'de kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.
   
Yükleniyor...
- Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Forum Tarih
Türkiye Cumhuriyetinin Çağdaşlaşmasında Kitle İletişim Araçlarının Katkıları Nelerdir Mustafa Kemal Atatürk 10 Ekim 2012
Anayasada Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri ve yönetim yapısı Ders notları 12 Aralık 2010
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu Genel Türk Tarihi 28 Kasım 2009
Türkiye tarihinin Malazgirt Zaferi ile başlamasının nedeni ne olabilir? Genel Türk Tarihi 7 Eylül 2016