Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri nedir

'Sözel Dersler' forumunda Ezlem tarafından 3 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri,Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri hakkında bilgi,

  Ünsüzler (sessizler) yirmi bir tanedir: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

  * Ünsüzler üç grupta toplanabilir.

  1)Ses Yolunda Çıktıkları Yerlere Göre
  Dudak sessizleri: b, f, m, p, v
  Diş sessizleri: c, ç, d, j, i, n, r, s, ş, t, z
  Damak sessizleri: g, ğ, k, y
  Gırtlak sessizi: h

  2)Sürekli Söylenebilmesine Göre
  Sürekli söylenebilenler: f, ğ, h, j, I, m, n, r, s, ş, v, y, z
  Süreksizler: b, c, ç, d, g, k, p, t

  3)Yumuşak ve Sert Olanlar
  Yumuşak sessizler: b, c, d, g, ğ, j, i, m, n, r, v, y, z
  Sert sessizler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

  * Ünlü ve Ünsüzlere ilişkin Ses Olayları ve Bunlarla ilgili Kurallar
  Sesler kelime haline gelirken, kelimelere ekler gelirken, kelimeler birleşirken bazen aşağıdaki gibi ses olayları meydana gelir.
  Bu kurallara uyulmazsa dil kusuru işlenmiş olur.
  Yazıda, konuşmada yanlışlıklar yapılır.

  * Ünlü ve ünsüzlerle ilgili kurallar

  1) Ünsüz Yumuşaması ( Değişmesi)
  "p, ç, t, kıldan biriyle biten kelimeye ünlüyle başlayan ek gelirse "p, ç, t, k" yumuşar, yani "b, c, d, g, ğ" olur.
  Bu değişim yazıda da konuşmada da böyledir.
  borç-u, borcu bilek-i, bileği dolap-a, dolaba renk-i, rengi toprak-a, toprağa yamaç-ı, yamacı

  2) Ünsüz Benzeşmesi ( uyumu )
  "f, s, t, k, ç, ş, h, p" den biriyle biten kelimeden sonra "c, d, g" geliyorsa bunlar "ç, t, k" ya dönüşür.
  Bu değişim yazıda da konuşmada da böyledir.
  giriş-gen, girişken yurt-daş, yurttaş kanat-dan, kanattan gelmiş-di, gelmişti 5'de, 5'te

  3) Ünlü Daralması
  -yor eki (a, e)'den sonra gelirse bu sesler (ı, i, u, ü)'ye dönüşür. Bu değişim yazıda da konuşmada da böyledir.
  sakla-yor, saklıyor, gözle-yor, gözlüyor,
   
Yükleniyor...
- Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri Forum Tarih
Soru @ (Et) işaretinin Türkçedeki adı nedir Sorun Cevaplayalım 14 Nisan 2016
Türkçedeki ünlülerin özellikleri nedir Sözel Dersler 3 Şubat 2011
Türkçedeki yazı türleri Bilgi Rehberi 21 Kasım 2009
Türkçedeki Ekler ve Sözcük Yapısı Bilgi Rehberi 21 Kasım 2009