Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

'Sözel Dersler' forumunda Yasemin tarafından 10 Mart 2013 tarihinde açılan konu

 1. Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir?  Türk edebiyatı, Türk yazını veya Türk literatürü; Türk diliyle üretilmiş sözlü ve yazılı metinlere denir.Türklerin İslamiyeti kabullerine kadar farklı Türk dil ve alfabeleri kullanılırken, İslamiyetin etkisiyle Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde Türkçenin Arap alfabesiyle yazıldığı Osmanlıca eserler verilmiştir.

  Türk edebiyatının tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıldan kalma Orta Moğolistan'daki Orhun Irmağı vadisinde bulunan Orhun Yazıtları'dır.

  8.yüzyıldan itibaren İslamiyet, Türk boyları arasında yayılmaya başlamış, 10. yüzyılda Türklerin büyük çoğunluğu bu dini kabul etmiştir. Bu inanç ve kültür değişimi, edebiyatı da etkilemişti 11. yüzyıldan itibaren İslâmlık etkisinde ilk büyük eserler verilmeye başlanmıştır.19. yüzyılda Batılılaşma hareketinin, edebiyatı da etkileyecek boyuta ulaşmasına kadar ki bu dönem “İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Dönemi olarak bilinir.

  İslam’ın doğuşundan ve Türk Boylarının Müslümanlığı kabul edişlerinden önceki zamanlarda olmuştur. Eski Türk dini (Gök Tanrı dini) ile yer yer Budizm, Maniheizm gibi Asya dinlerinin inanç esaslarından etkilenmiştir.
   
Yükleniyor...
- Türk Edebiyatının Genel Forum Tarih
Geçiş dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Bunları biliyormusunuz 15 Haziran 2010
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri Ders notları 26 Eylül 2013
Türk Edebiyatının Hangi Bilim Dallarıyla Ilişkisi Vardır Sözel Dersler 14 Mart 2013
Türk Edebiyatının İlk Yazarı Kimdir Sözel Dersler 14 Mart 2013