Tilavet secdesi yapmak için abdestli olmak şart mıdır?

'İslami Bilgiler' forumunda Merve tarafından 25 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu

  1. Tilâvet secdesi ile ilgili hadislerde, secde edenin abdestli olacağına dair bir işaret yoktur. Secde ayeti okunduğunda Resulullah’la beraber yanında kim bulunuyorsa hep birlikte secde ederlerdi. Onların hiçbirinden Resulullah’ın kendilerine, “abdest alın” diye emrettiği naklolunmadı. Aynı anda hepsinin abdestli bulunması ise uzak bir ihtimaldir. Aynı şekilde onunla beraber (Mekkeli) müşrikler de secde ediyordu (Bkz: Buhari, Sucûdu’l-Kur’ân, 4). Hâlbuki onlar pistir, dolayısıyla abdestleri sahih bile değildir. Yine Buhari’nin rivayetine göre Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, abdestsiz olarak tilavet secdesi yapardı.

    İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî adlı kitabında konu ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır:

    “Tilâvet secdesinin abdestsiz olarak yapılmasının caiz olduğu konusunda Abdullah İbn Ömer’e, Şa’bî”den başka kimse tâbi olmamıştır.” Bu haberi İbn Ebî Şeybe sahih bir senetle tahric etmiştir. Yine İbn Ebî Şeybe’nin Ebû Abdurrahmân es-Sülemî’den tahric ettiğine göre; “Abdullah İbn Ömer secde ayetini okur, abdestsiz olduğu halde kıbleye de dönmeyerek yürüdüğü halde ve îmâ ile secde ederdi.”

    Yukarıda söylenenler Maide suresinin 6. ayetine uygundur. O ayette Allah Teala, abdesti namaz kılmak için şart koşmaktadır. Tilavet secdesi ise her ne kadar namazdan bir parça gibi gözükse de gerçekte namaz değildir. Dolayısıyla abdestsiz olarak yapılmasında bir sakınca yoktur.
     
Yükleniyor...
- Tilavet secdesi yapmak Forum Tarih
Tilavet Secdesi Kuranda Kaç Yerde Vardır Dini Konular 28 Temmuz 2013
Tilavet Secdesi Yapılışı Sorularla İslamiyet 28 Temmuz 2013
Tilavet Secdesinin Kazası Olur mu İslami Bilgiler 21 Temmuz 2012
Tilavet secdesi nedir tilavet secdesi nasıl yapılır? Sorun Cevaplayalım 12 Şubat 2012