Tevrat hakkında kısa ve öz bilgi

'Bilgi Rehberi' forumunda Blue tarafından 10 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

  1. Tevrat hakkında bilgi verir misiniz?

    Sözlükte “kanun, talim ve şeriat” anlamına gelen Tevrat, ıstılahta, Yüce Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Musa’ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur’an-ı Kerim toplam 17 yerde bu kitaba atıfta bulunmakta, ancak onun Yahudiler tarafından tahrif edildiğini de bildirmektedir (Bakara, 2/75; Al-i İmran, 3/3, 48, 50, 56, 93; Maide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110; A’raf, 7/157; Tevbe, 9/111; Fetih, 48/29; Saf, 61/6; Cum’a, 62/5). Yahudiler Tevrat’ın birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inandıkları beş kitaptan oluştuğunu kabul etmektedirler. Bunlar; Tekvin, Huruç, Tevrat, Sayılar ve Tesniye’dir. Tarihi kayıtlara göre ilk kez Asur Kralı Buhtunnasr Kudüs’ü işgal edince Tevrat nüshalarını yakmıştır. Yahudilere göre Azra isimli biri yüz sene sonra Tevrat’ı ezberinden tekrar yazmıştır. Bu nedenle Yahudiler Azra’yı da Peygamber olarak kabul ederler. Bu zatın Kur’an’da zikrolunan Hz. Üzeyr olabileceğini düşünenler de vardır. Yine Yahudi kaynaklarına göre Roma Kralı Artiokus da Filistin’i işgal ettikten sonra Tevrat nüshalarını ikinci kez yaktırmıştır. Böylece Tevrat’ın nasıl yazıldığı hususunda net bilgi yoktur. Ancak Müslümanlar, Allah’ın Hz. Musa’ya bir kitap verdiğine ve bunun Tevrat olduğuna inanırlar. Fakat o Tevrat’ın bugünkü Tevrat olmadığı da bir gerçektir. Yahudiler’in kutsal kitabına Hıristiyanlarca eski ahit adı verilmektedir.
     
Yükleniyor...
- Tevrat hakkında kısa Forum Tarih
Kuran-ı Kerime Göre Tevratın İçeriği Sorularla İslamiyet 24 Şubat 2011
Tevrat nedir, tevrat hangi peygambere gönderilmiştir Sorularla İslamiyet 29 Aralık 2010
Tevrat İle İlgili Ayetler Ayetler ve Hadisler 28 Kasım 2010
tevrat kime gönderilmiştir Bilgi Rehberi 2 Kasım 2010