Tevfik Fikret Parnasizm Şiirleri

'Sözel Dersler' forumunda Elfida tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Tevfik Fikret Parnasizm şiiri örnekleri
  Parnasizm akımına örnek şiirler


  BALIKÇILAR

  - Bugün açız yine evlâtlarım, diyordu peder,

  Bugün açız yine; lâkin yarın, ümîd ederim,

  Sular biraz daha sâkinleşir… Ne çare, kader!

  - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim

  Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;

  Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta…

  - Olur;

  Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;

  Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz…

  Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: – Ya biz,

  Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?

  Hâlâ

  Dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi

  Döğerdi sâhili binlerce dalgalar asabî.

  - Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;

  Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme…

  Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;

  Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme,

  Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zîrâ

  Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz hâ!

  Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın

  Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.

  - Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa?

  - O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor…

  - Ya sakın

  O gelmeden ben ölürsem?

  Kadın bu son sözle

  Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle

  Soluk dudaklarının ihtizâz-ı hâsirine

  Bakıp sükût ediyorlardı, başlarında uçan

  Kazâyı anlatıyorlardı böyle birbirine.

  Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cûşân

  Bir ihtilâç ile etrafa ra’şeler vererek

  Uğulduyordu…

  - Yarın yavrucak nasıl gidecek?

  Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin

  Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak

  İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak -

  Şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin

  Siyah kaburgasını… Âh açlık, âh ümîd!

  Kenarda, bir taşın üstünde bir hayâl-i sefid
  Eliyle engini gûya işâret eyleyerek

  Diyordu: “Haydi nasîbin o dalgalarda, yürü!”

  Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; “Yürümek”

  “Nasibin işte bu! Hâlâ gözün kenarda… Yürü!”

  Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine

  Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

  Deniz ufukta, kadın evde muhtazır… ölüyor:

  Kenarda üç gecelik bâr-ı intizâriyle,

  Bütün felâketinin darbe-i hasâriyle,

  Tehî, kazâ-zede bir tekne karşısında peder

  Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor;

  Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler…

  HASTA ÇOCUK

  -Bugün biraz daha râhattı, çok şükür…

  -Elbet;

  Geçer, bu korkulacak şey değil.

  -Fakat nevbet

  Zavallı yavrucağın hâlini harâb ediyor:

  Vücudu âteş içinde, dalıp dalıp gidiyor.

  İlâçların da mı te’siri kalmamış acaba?

  Sekiz gün oldu…

  -Merâk etmeyin hanım, hummâ…

  -Hayır, Hudâ’ya emanet, neden merâk edeyim?

  Fakat kuzum, ne kadar olsa ben de vâlideyim!

  Sekiz gün oldu, harâret devam edip duruyor.

  Bakın nabızları bîçârenin nasıl vuruyor.

  Sarardı, korkuyor insan bakınca ellerine,

  -Üzülmeyin siz efendim, gelir çabucak yerine;

  Çocuktur …

  -Gece pek çok sayıklıyor.

  -Ne zarar!

  -İlâç verir misiniz?

  -İstemez…

  Kadın ağlar.

  ……………………………………………………………….

  MÂİ DENİZ

  Sâf ü râkid… Hani akşamki tagayyür, heyecan?

  Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyan,

  Bir çocuk ruhu kadar şimdi münevver, lekesiz

  Uyuyor mâi deniz.

  Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,

  O hayâlât-ı perişanımla

  Müteşekki, lâim,

  Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim…

  Yok bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar

  Rûh-i ma’sûmunu ey mâi deniz;

  Âh, lâkin ne zarar;

  Ben bu gözlerle mükedder, âciz,

  Sana baktıkça tesellî bulurum, aldanırım;

  Mâi bir göz elemi kalbime ağlar sanırım…
   
Yükleniyor...
- Tevfik Fikret Parnasizm Forum Tarih
Tevfik Fikret'in Hayatı Edebi Kişiliği Ve Eserleri Nelerdir? Biyografi 6 Ağustos 2014
Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri Nelerdir Hakkında bilgi 20 Temmuz 2013
Tevfik Fikret Eserleri Ve Türleri Hakkında bilgi 17 Temmuz 2013
Tevfik Fikret Kitapları Hakkında bilgi 13 Mayıs 2013