Tevfik Fikret Nağmeli Bahar

'En Güzel Şiirler' forumunda ZeuS tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Nağmeli Bahar Tevfik Fikret ,
  Tevfik Fikret Nağmeli Bahar şiiri,
  Tevfik Fikretin Nağmeli Bahar şiiri


  Tevfik Fikret Bahar-ı Mağmum

  BAHÂR-I MAĞMÛM

  Bahâr olsun, bahâr olsun da gönlüm
  Biraz def’-i melâl etsin, diyordum;
  Cihân tağyîr-i hâl etsin, diyordum…
  Bahâr oldu bütün feyziyle, gördüm:
  Cihân pür-hande, cennetten nişândır,
  Benim gönlüm fakat vakf-ı hazândır.

  Bütün rengiyle, âhengiyle gülşen
  Garîk neş’e, lâkin bence mağmûm;
  Tabî’at ‘arz eder karşımda meş’ûm,
  Soğuk bir levha, bir tasvîr medfen.
  Evet, mest-i hayât ammâ şu enhâr,
  Benim gönlüm değil bundan haberdâr,

  Ağaçlıklarla süslenmiş ufuktan
  Gelir bir nefha-i serd ü siyeh-renk;
  Semâ çeşmimde bir peygûle-i teng
  Döner nezzâre pür-lerziş ufuktan.
  Hazîn bir telhî-i nekbet hevâda;
  Nedir bilmem, ne vardır mâverâda!..

  Uzaktan bir sadâ, bir lahn-i giryân,
  Bükâ-yı tıfla benzer bir boğuk ses
  Edip ka’r-ı simâh-ı cânı ma’kes
  Ne bülbül fark eder gûşum, ne elhân,
  Gelen sesler bütün şekvâ-eserdir
  Çiçekler hep açılmış yârelerdir.

  Boğarken rûhumu zulmetle sermâ
  Bu leyl artık nehâr olsun, diyordum;
  Bahâr olsun, bahâr olsun, diyordur;
  Bahâr olmaz bugün bundan mutarrâ…
  Niçin eksilmiyor hâlâ melâmim,
  Niçin şâd olmuyor gönlüm, hayâlim?..
   
Yükleniyor...
- Tevfik Fikret Nağmeli Forum Tarih
Tevfik Fikret'in Hayatı Edebi Kişiliği Ve Eserleri Nelerdir? Biyografi 6 Ağustos 2014
Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri Nelerdir Hakkında bilgi 20 Temmuz 2013
Tevfik Fikret Eserleri Ve Türleri Hakkında bilgi 17 Temmuz 2013
Tevfik Fikret Kitapları Hakkında bilgi 13 Mayıs 2013