Temyiz Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. Temyiz Dilekçesi
  Temyiz Dilekçesi Nasıl Olur
  Temyiz Dilekçesi Örneği  YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

  Gönderilmek üzere

  …. MAHKEMESİNE

  DOSYA NO :

  TEMYİZ EDEN :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

  TEMYİZ NEDENLERİ : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan …Asliye Hukuk Mahkemesi ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

  Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…  Temyiz Eden Davacı Vekili

  Av.​
   
Yükleniyor...
- Temyiz Dilekçesi Forum Tarih
Temyizden feragat dilekçesi örneği Güncel Bilgiler 7 Ağustos 2010
Temyize Cevap Dilekçesi Bunları biliyormusunuz 24 Temmuz 2010
İcra Davalarında Temyiz Süresi Sosyal Konular 15 Ocak 2013
Temyiz Kanun Yolu Sosyal Konular 24 Şubat 2011