Tek ve Çift Fonksiyonlar

'Ders notları' forumunda ZORBEY tarafından 25 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Tek Fonksiyonlar
  Çift Fonksiyonlar


  Tanımlı olan tüm x değerleri için f (-x) = -f (x) oluyorsa tek ;
  f (-x) = f (x) oluyorsa çift fonksiyon denir.

  Diğer bir deyişle
  başlangıç noktasına (0,0) göre simetrik fonksiyonlar tek ;
  y eksine göre simetrik fonksiyonlar çift fonksiyondur.

  Örnek 36: f(x) = sinx +3x -x3 fonksiyonu tek mi çift midir ?
  Çözüm : f (-x) = sin (-x) + 3(-x) -(-x)3
  = -sinx -3x +x3
  = -(sinx +3x -x3)
  = -f(x) olduğundan tek fonksiyondur.

  Örnek 37: f(x) = x2 + 4 -cosx fonksiyonu tek mi çift midir ?
  Çözüm : f(-x) = (-x)2 + 4 -cos(-x)
  = x2 + 4 -cosx
  = f(x) olduğundan çift fonksiyondur.

  Örnek 38: f(x) = x2 + x3 -3 fonksiyonu tek mi çift midir ?
  Çözüm : f(-x) = (-x)2 + (-x)3 -3
  = x2 - x3 -3 olduğundan ne tek ne de çift fonksiyondur.

  Örnek 39: f(x) = 0 fonksiyonu tek mi çift midir ?
  Çözüm : f (-x) = f(x) = -f(x) = 0
  olduğundan fonksiyon hem tek hem de çifttir.
  Diğer bir deyişle f(x)=0 fonksiyonu yani x ekseni
  hem başlangıç noktası hem de y eksenine göre simetriktir.

  Örnek 40: 2f(x) - x -2 = f(-x) fonksiyonu çift olduğuna göre f (x) fonksiyonunu bulunuz.
  Çözüm : Çift fonksiyon olduğundan f(x) = f(-x) olur.
  Dolayısıyla 2f(x) - x -2 = f(x) olacağından f(x) = x+2 olur.

  Periyodik fonksiyonlar :

  Eğer bir f(x) fonksiyonunda f (x) = f (x+t) olacak şekilde bir t gerçek sayısı bulunuyorsa f (x) fonksiyonu periyodiktir.
  Buradaki t sayısına da o fonksiyonun periyodu denir.
  Diğer bir deyişle periyodu t olan bir fonksiyonda
  f(x+t) = f(x) ==> ( x+t ) - x = t olur.

  Örnek 41: f (x) = g ( 2x+3 ) ile tanımlı iki periyodik fonksiyondan g (x) fonksiyonunun periyodu 5 ‘ tir. Buna göre f(x) fonksiyonunun periyodu nedir ?
  Çözüm : f (x) fonksiyonunun periyoduna t dersek f(x+t) = f(x) olmalıdır.
  Dolayısı ile g ( 2x+2t +3) = g( 2x+3) ve
  ( 2x+2t +3) - ( 2x+3) = 5 olmalıdır
  ( çünkü g (x) fonksiyonunun periyodu 5 )
  buradan t = 5/2 bulunur.
  f (x) fonksiyonunun periyodu t ise
  f (ax+b) fonksiyonunun periyodu olur.
  Buna göre g (x) fonksiyonu için t=5 olduğuna göre
  g ( 2x+3) fonksiyonunun periyodu da 5/2 ‘dir de diyebilirdik.
  f(x) ve g(x) gibi iki fonksiyonunun periyotları t1 ve t2 ise bu iki fonksiyonun toplam veya farklarının periyotları OKEK(t1 , t2 ) olur. Çarpım veya bölümlerinin periyotları ise bu fonksiyonları toplam veya fark formuna çevirerek bulunur.

  Örnek 42 : f(x) fonksiyonunun periyodu 3,
  g(x) fonksiyonunun periyodu 4 ise
  h(x) = f (3x+5)-g(2x+7) fonksiyonunun periyodu nedir ?
  Çözüm : f (3x+5) fonksiyonunun periyodu 3/3 = 1 ve g(2x+7) fonksiyonunun periyodu 4/2 = 2 olduğundan h(x) fonksiyonunun periyodu OKEK(1,2) = 2 olur.
  Trigonometrik fonksiyonlardan
  sin x ve cos x fonksiyonlarının periyotları 2 ;
  tanx ve cotx fonksiyonlarının periyotları ise  ‘dir.

  Örnek 43 : f (x) = cos(2x-3) + sin (4x-5) ise f(x) fonksiyonunun periyodu nedir ?
  Çözüm : cos(2x-3) fonksiyonunun periyodu ve
  sin (4x-5) fonksiyonunun periyodu olduğundan
  f (x) fonksiyonunun periyodu ikisinin OKEK’i olan  ‘ dir.

  Örnek 44 : f (x) = 6sin5xcos3x -5 fonksiyonunun periyodu nedir ?
  Çözüm : Ters dönüşüm formullerinden yararlanarak buluruz.
  Dolayısıyla f (x) = 3sin 8x +3sin 2x -5 olacağından ;
  sin 8x fonksiyonunun periyodu ve
  sin 2x fonksiyonunun periyodu ise olur.
  f (x) fonksiyonunun periyodu da OKEK ( olur.

  Örnek 45 : f(x) = 3sin25x +2 fonksiyonunun periyodu nedir ?
  Çözüm : cos 2x = 1-2sin2x olduğundan
  olur.
  Bu nedenle olur.
  f(x) fonksiyonu da
  olacağından periyodu da bulunur.
  Sinkax ve coskax fonksiyonlarının periyotları k sayısı çift ise ,
  k sayısı tek ise ;
  tankax ve cotkax fonksiyonlarının periyotları
  k sayısı ne olursa olsun ‘dır.
  Buna göre aynı soru k =2 olduğundan bu bilgileri kullanarak ’ dir de diyebiliriz .
  Fonksiyonların toplamı,farkı, çarpımı,bölümü :
  f (x) ve g (x) fonksiyonları için
  h (x) = ( f + g ) (x) = f (x) + g (x) fonksiyonuna toplam fonksiyonu ;
  h (x) = ( f - g ) (x) = f (x) - g (x) fonksiyonuna fark fonksiyonu ;
  h (x) = ( f . g ) (x) = f (x) . g (x) fonksiyonuna çarpım fonksiyonu ;
  h (x) = ( f / g ) (x) = f (x) / g (x) fonksiyonuna bölüm fonksiyonu denir.
  Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan
  birincisi h (x) fonksiyonunun tanım kümesi
  f ve g fonksiyonlarının tanım kümelerinin kesişim kümesidir , ikincisi ise fonksiyonlar üzerinde tanımlanan işlemler fonksiyonların görüntü kümeleri üzerinde yapılacaktır.

  Örnek 46 : f (x) = 3x+5 fonksiyonu için tanım kümesi A = {-1,1,2,3} ve g (x) = 2x-3 fonksiyonu için tanım kümesi B = {-1,2,3,4} olduğuna göre h (x) = (f+g)(x) fonksiyonunun tanım ve değer kümelerini bulunuz.
  Çözüm : Tanım kümesi = A  B = {-1,2,3} olur.
  h (x) = (3x+5) + (2x-3) = 5x+2 olduğundan
  h (-1) = -3
  h ( 2) = 12
  h (3) = 17 olur ve değer kümesi de G = {-3,12,17} şeklinde bulunur.

  Örnek 47 : f : A  B , f (x) = {(1,2),(2,3),(3,4)} ve
  g : C  D , C = {1,2,3} ,g (x) = x+1 olduğuna göre
  h (x) = 2f(x)+3g(x) fonksiyonunun değer kümesini bulunuz .
  Çözüm : Fonksiyonlar incelendiğinde eşit fonksiyon oldukları görülmektedir. Dolayısı ile h (x) = 5f (x) diye düşünülebilir.
  h (1) = 5f (1) = 10 ;
  h (2) = 5f (2) = 15 ;
  h (3) = 5f (3) = 20 olduğundan değer kümesi ={10,15,20} olarak bulunur.
   
Yükleniyor...
- Çift Fonksiyonlar Forum Tarih
Çift Ekran Teknolojisi Nasıl Çalışır Teknoloji Haberleri 17 Mayıs 2016
Whatsapp çift mavi tik sorunu ve çözümü Teknoloji Haberleri 17 Mayıs 2016
Çift ekranlı LG V10 ne zaman çıkacak ve özellikleri Teknoloji Haberleri 17 Mayıs 2016
Soru Çiftçilikte Kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan şeride ne ad verilir? Sorun Cevaplayalım 5 Nisan 2016