Suriyenin Ekonomisi

'Ülkeler' forumunda Merve tarafından 27 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Suriye'nin Ekonomisi

    Suriye Ekonomisi

    Suriye ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım ürünlerinden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 27'dir. Çalışan nüfusun % 26'si tarım alanında iş görmektedir. Suriye ekonomisine önemli oranda katkısı olan petrol daha çok ABD şirketleri tarafından çıkarılmaktadır. Doğalgazın da ülke ekonomisine katkısı vardır. Petrol ve doğalgazın GSYH'daki payı % 14 oranındadır. Ayrıca fosfat, demir, asfaltit gibi madenler de çıkarılmaktadır.


    alıntı