Spot on 8.Sınıf kelimeler

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Spot on 8
  Spot on 8.sınıf vocabulary

  Unıt 1

  Alone:yalnız
  Another: başka , diğer
  Both: her ikisi de
  Call: çağrı, arama
  Column: sütun
  Expect: beklemek
  Friendship: arkadaşlım
  Get on(a bus): otobüse binmek
  Helpful: yardımcı
  Ignore: görmezden gelmek
  Name: isim
  Polite:kibar
  Share: paylaşmak
  Training: eğitim-antrenman
  Trust: güven
  Whisper: fısıldamak

  Unit 2

  Become: olmak
  Brain: beyin
  Categorize: kategorize etmek
  Control: kontrol etmek
  Creative: yaratıcı
  Daydream: hayal kurmak
  Detail: detay
  During: boyunca süresince
  Formula: formül
  General: genel
  Glad:memnun
  Goal: amaç
  Habit: alışkanlık
  Happening: olay hadise
  İmprove: ilerletmek
  Left-handed: sol elini kullanan kişi
  Material: materyal
  Method: metod
  Muscle: kas
  Powerful: güçlü
  Rewrite: tekrar yazmak
  Right-handed: sağ elini kullanan kişi
  Sample: örnek
  Skill: beceri
  Space: uzay
  Step: adım
  Style: stil tarz
  Success: başarı
  Technique: teknik
  Tip: bahşiş taktik
  Tone: ses, müzik sesi
  Transfer: transfer
  Whole: tamamı hepsi
  Yogic breathing: yogada nefes alma
  Adult: yetişkin
  Affect: etkilemek
  Behaviour: davranış
  Cause: sebep
  Deep:derin
  Good looking: iyi görünüş
  Haircut: saç kesimi
  Hairdresser’s: berber
  Herself: kendisi(kadın için)
  Himself: kendisi(erkek için)
  Image: imaj
  Impression: etkiizlenim
  Itself: kendisi(varlık için)
  JUNK FOOD: abur cubur
  Loose: gevşek
  Mirror: ayna
  Myself: kendim
  Ourselves: kendimiz
  Overweight: aşırı kilolu
  Popularity: rağbette olma
  Put on weight: kilo alma
  Result: sonuç
  Shopping mall: alışveriş mağazası
  Skin: deri- cilt
  Teenage: 13-19 yaş arası çocuk
  Themselves: kendileri
  Tight: sıkı dar
  Top: zirve
  Warn: uyarmak
  Yourself: kendin
  Yourselves: kendiniz

  UNIT 4

  Alien: yabancı
  Appear: görünmek
  Doorbell: kapı zili
  Drop: damla düşüş
  Examine: araştırmak
  Giant: dev devasa
  Hold: tutmak bekletmek
  Light: hafif - ışık
  Lunar: ay ile ilgili
  Nightlight: gece lambası
  Pay attention: dikkatini vermek
  Pillow: yastık
  Probe:soruşturma araştırma
  Psychologist:psikolog
  Rest: dinlenmek
  Shine: parlamak
  Sour: ekşi
  Towards: -e doğru
  Wake up: uyanmak
  Wave: dalga
   
 2. Cevap: Spot on 8.Sınıf kelimeler

  UNIT 5

  Allies: müttefikler dostlar
  Attend: devam etmek- katılmak
  Ceiling: tavan
  Chairman: başkan
  Chief Commander: baş komutan
  Economic: ekonomik
  Field: tarla alan
  Found: kurmak
  Freedom: özgürlük
  General: general
  Graduate: mezun olmak
  Ground Offensive: kara harekatı
  Importance: önem
  Independence: bağımsızlık
  Lead: liderlik yapmak yönetmek
  Literature: literatür- yapıt
  Marble: mermer
  Marry: evlilik
  Mosaic:mozaik
  National Pack: ulusal paket
  Offer: teklif
  Perfect: mükemmel
  Perfection: mükemmelleşme
  Political: politik
  President: başkan
  Proud: kibir
  Rank: dizmek
  Real: gerçek
  Reform: yenileme
  Relief: rahatlama
  Represent: temsil etmek
  Republic: Cumhuriyet
  Respect: saygı
  Row: dizi sıra
  Social: sosyal
  Solution: çözüm
  Staff captain: personel şefi
  Statue: statü konum
  Tomb: mezar
  Travertin: traverten
  Victory: zafer
  View: görüş manzara

  UNIT 6

  Case: durum olay
  Clue: ipucu
  Cottage: kulübe
  Free: özgür- parasız
  Frightened: korkmuş
  Frightening: korkutucu
  Guard: koruma
  Gun:silah
  Hide: saklamak
  Leather: deri
  Lock: kilit
  Mask: maske
  Miss: özlemek- kaçırmak
  Named: denilen-adlandırılan
  Necklace: kolye
  Owner: sahip
  Prick up: kulaklarını dikmek
  Rosery: gül bahçesi
  Security: güvenlik
  Steal: çalmak
  Stolen: çalınmış
  Thief: hırsız
  Valuable: değerli

  UNIT 7

  Alredy: çoktan zaten
  Biologist:biyolog
  Bush:çalılık
  Cruise. Gemi gezisi
  Ever: hiç- her zaman
  Journey: gezi seyahat
  Just: henüz
  Observe: gözlemlemek
  Publish:
  Publisher: yayımcı
  Scenery: manzara
  Suntan: güneş yanığı -bronzlaşma
  Through: içinden arasından
  Video recorder: video kaydedici
  Waterfall: şelale
  Yet: henüz daha

  UNIT 8:

  Borrow: ödünç almak
  Bill:faura
  Charity: hayır kurumu
  Chop: doğramak
  Cooperation: işbirliği
  Empty:boş
  Errands: ev işleri ayak işi
  Grocery: bakkal
  Lawn mower: çim biçme makinesi
  Lend: ödünç vermek
  Pair: çift
  Roll: yuvarlanmak
  Scout: izci
  Shred: parça
  Since: -den beri
  Throw: atmak

  UNIT 9

  Achieve:ulaşmak başarmak
  Achievement: başarı
  Battery: batarya
  Competition: yarışma
  Competitor: rakip
  Congress: kongre
  Cosmology: kozmoloji
  Council: konsey
  Deaf: sağır
  Disabled: sakat engelli
  Encourage: cesaret
  Epilepsy: epilepsi sara
  Gravity: görelilik
  Honorary:fahri- onursal
  İmpressed: etkilemek
  Kidney: böbrek
  Liver: karaciğer
  Living: aşayan
  Microneurosurgery: mikro sinir cerrahisi
  Nevre:sinir
  Neurosurgery: sinir cerrahisi
  Operate: çalışmak işletmek
  Organic: organik
  Physicist: fizikçi
  Quantum: kuantum
  Reach: ulaşmak
  Surgeon: cerrah
  Symposium: sempozyum
  Theorem: teorem
  Theoretical: teorik
  Transplant: nakletmek
  Treat: davranış
  Tumor: tümör

  UNIT 10

  Absent-minded: unutkan dalgın
  Apologise: özür
  Bark: çığrtkanlık yapmak - havlamak
  Cave: mağara
  Climax: zirve
  Conclusion: sonuç çıkarma
  Contain: içerik
  Dizzy: sersemlemiş
  Enormous: kocaman
  Fantasy: fantazi
  Fiction: kurgu roman
  Footstep: ayak izi
  Gigantic: devasa
  Huge: büyük iri
  Laser: lazer
  Master: uzman
  Non-fiction: kurgusal olmayan
  Peaceful: barışsever huzurlu
  Plot: komplo olaylar dizisi
  Realistic: gerçekçi
  Relationship: ilişki akrabalık
  Rescue: kurtarma
  Resolution: sonuç çıkarma
  Ruin: bozmak harabe
  Scream: çığlık
  Setting: ayar- ayarlamak
  Shadow: gölge
  Sharp: keskin
  Stick: yapıştırmak - çubuk
  Terrified: korkmuş
   
 3. Cevap: Spot on 8.Sınıf kelimeler

  UNIT 11:

  Adulthood: yetişkinlik
  Bite: ısırmak
  Childhood: çocukluk
  Decide: karar vermek
  Down’s Syndrome: down sendromu
  Enjoyment: zevk
  Financial: finansal
  Join: katılmak
  Location: yer bölge
  Paediatrician:çocuk doktoru
  Parachute: paraşüt
  Patient: sabır
  Principal: sermaye
  Provide: sağlamak
  Quote: alıntı
  Reliable : güvenli:
  Reward: ödül
  Sky-diving: paraşüt sporu
  Slogan: slogan
  Wish: istek dilek

  UNIT 12

  Adventurous: maceralı cesur
  Ambitious: hırs
  Easy-going: sakin hoşgörülü
  Faithfully:doğrulukla dürüstçe
  Fiance: nişanlı
  Fist: yumruk
  Generous: cömert
  Get on: binmek
  Manner: davranış
  Mean: anlam
  Mood:mod
  Optimistic: iyimser
  Personality: kişilik
  Pessimistic: kötümser
  Selfish: bencil
  Sensitive: hassas
  Sociable: sosyal
  Strength: güç
  Talkative: konuşkan
  Tear: yırtmak
  Tidy: derli toplu
  Unselfish: bencil olmayan fedakar
  Weakness: zayıflık
  Yawn: esnemek


  UNIT 13


  Ahead: ileri
  Business: iş
  Communicate: iletişim kurmak
  Complex: karışık
  Curve: eğim kavis
  Diplomcy: diplomasi
  Dominant: baskın
  Dot: nokta benek
  Focus: odak
  Foreign: yabancı
  None: hiçbiri
  Playful: oyuncu şakacı
  Pronounce: telafuz etmek
  Pronunciation: telafuz
  Purpose:amaç
  Satellite: uydu
  Silly: aptalca
  Subtitle: alt yazı
  Trade: ticaret
  Violently: şiddetli şekilde

  UNIT 14:

  Aftershock: artçı şok
  Against: karşıt
  Belongings: kişisel eşyalar
  Charged: yüklü- dolu
  Cover: kaplamak
  Cupboard: mutfak dolabı
  Dirty: kirli
  Disaster: felaket
  Doorway: kapı aralığı
  Earthquake: deprem
  Emergency pack: acil durum paketi
  Feather: özellik
  Fertilizer: gübre
  First aid: ilk yardım
  Fix:tamir etmek
  Glassware: züccaciye
  Groundwater: yeraltı suyu
  Hacker: çökertici
  Harm:
  Homesick: vatan hasret çeken
  Lift: kaldırmak
  Long-sleeved: uzun kollu
  Measure: ölçü
  Nearby: yakında
  Occur: olmak
  Password: şifre
  Polluted: kirli
  Precautionary: önlemsel
  Prevent:önlemek
  Private: özel
  Resource: kaynak
  Risk: risk
  Sensible: hassas duyarlı
  Shortage: eksiklik yokluk
  Slight: hafif küçük
  Sunbathe: güneş banyosu
  Tap: musluk
  Virus: virüs
  Zone: bölge

  UNIT 15

  Amphitheatre:amfi tiyatro
  Animation:animasyon
  Backpack: sırt çantası
  Caravan: karavan
  Fireplace: şömine
  Hiking: yürüyüş yapmak
  Hire: kiralamak
  İncluding: içerik
  Karaoke: karaoke
  Lyric: lirik
  Package holiday: tatil paketi
  Resort: dinlenme yeri
  Scuba diving: tüplü sualtı dalış
  Water skiing: su kayağı
  Whenever: her ne zaman
  White water rafting: rafting

  UNIT 16

  Argument: tartışma
  Comfort: konfor
  Crumb: ekmek kırıntısı
  Differently: farklı olarak
  Emotional intelligence: duygusal zeka
  Emphaty: empati
  Form: yapı form
  Hug: sarılma kucaklama
  Identify: kimlik belirlemek
  İner: iç
  IQ : zeka düzeyi
  Maintain: ana esas
  Make fun of: dalga geçmek
  Pop up: çıkıvermek
  Viewpoint : görüş açısı
   
Yükleniyor...
- Spot Sınıf kelimeler Forum Tarih
Spot On 6.Sınıf Kelimeler Ders notları 20 Kasım 2009
despot nedir Sorun Cevaplayalım 17 Mayıs 2012
Spotmau Privacy Kit Teknik Yardım 26 Ocak 2011
Uçan Sınıf kitabının geniş Özeti Ders çalışıyorum 7 Mayıs 2015