Silindirin hacmi ve alanı

'Etüt Merkezi' forumunda Elfida tarafından 3 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. silindirin hacmi konu anlatımı

  Silindir geometrik bir cisimdir.

  silindir_hacmi.jpg
  Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya eğik silindir denir. Alt ve üst tabanı dâiredir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.
  Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, dâimâ bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine ana doğru denir.
  Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri dâireye Şişe dâirevî silindir, elipse ise eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevî silindirin ana doğrusu tabana dik değilse böyle silindire eğik silindir denir.
  Taban yarıçapı “r”, yüksekliği “h” olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:
  silindir.jpg
  Bayındırlıkta: Bir şasiye monte edilmiş, tekerlek vazîfesi gören bir veya birkaç büyük mâdenî silindirden meydana gelen ve toprağı, şaseleri kaplayan malzemeyi sıkıştırmak ve ezmek için kullanılan, dökme demirden yapılmış büyük ağırlığa, şeklinden dolayı silindir adı verilir.
  Otomobilde, tekstil ve kâğıt sanâyiinde çeşitli silindirler kullanılmaktadır.
    2. SİLİNDİR'İN HACMİ
  H = taban alan.yükseklik
  H = π.r.r.h
  (π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
  (konserve tenekesi)

  örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)
  H= 3.4.4.5= 240cmküp
    3. silindir hacmi nasıl bulunur
    4. yha ben yarın proje ödevi verecemm bendee bi makine tasarladım hocaa hacimini ölç dedii . silindir var dikdörtgen varr ama ben nasıll ölçücemm bi cevapp yazınn lütfen
    5. internetten araştır hacimleri nasıl bulunur diye daha sonra bul hacmini sonuçta proje ödevi önemli yhani