şiirde ahengi sağlayan unsurlar maddeler halinde

'Etüt Merkezi' forumunda Demet tarafından 28 Aralık 2014 tarihinde açılan konu

 1. Demet

  Demet Editör

  şiirde ahengi sağlayan unsurlar maddeler halinde

  Ahenk : Ahenk kelimesi uyum anlamına gelmektedir. Edebiyatta ise kelimelerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün olması anlamındadır.
  Şiirde ahenk ; ustaca kullanılan ses akışı, söyleyiş, ritm, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır.
  Şiirde ahengi sağlamak için ölçü, uyak, vurgu, tonlama gibi değişik unsurlar kullanılır.

  Şiirde ahengi sağlayan unsurları şöyle sıralayabiliriz:
  1) Vurgu : Bir kelimede hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı, daha kuvvetli söylenmesidir. Vurgu hem kelimenin anlamını güçlendiren hem de şiiri ahenkli kılan bir unsurdur. Vurgulama ve tonlama şiirin ahengini ve etki gücünü bir kat daha artırır.
  2) Tonlama : Anlatılmak istenen duygu veya düşüncenin daha etkili ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okumaya tonlama denir. Böylece acıma, üzüntü, özlem, hayranlık, sevgi gibi duygular belirginlik kazanır.
  3) Ölçü : Ahengi sağlamak şiire belli bir düzen vermek için şiirlerde çeşitli ölçüler kullanılır. Türk edebiyatında hece ve aruz ölçüsü olmak üzere iki çeşit ölçü kullanılmıştır.
  4) Uyak (Kafiye) ve Redif: Uyak: Dize sonlarında bulunan ve görevleri farklı olan ses veya ek benzerlikleridir.
  Redif: Mısra sonlarında bulunan aynı görevdeki ses, ek ve kelime tekrarlarıdır.
   
Yükleniyor...
- şiirde ahengi sağlayan Forum Tarih
şiirde ana duygu nedir nasıl bulunur Soru Cevap 10 Kasım 2012
Şiirde dize nedir? Ders çalışıyorum 8 Şubat 2011
Şiirde söyleyiş ve ses anlamı nasıl etkiler? Ders notları 6 Temmuz 2010
Şiirde Aruz Ölçüsü Ders notları 11 Mayıs 2010