Şafii Mezhebi

'İslami Bilgiler' forumunda Wish tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

  1. Dört büyük fıkıh mezhebinden biri olan Şafiî Mezhebi, büyük fakih Ebû Abdullah Muhammed ibn İdrîs eş-Şâfiî'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. Mezhep imamının yaşadığı dönem ve mezhepleşme süreci bakımından Hanefî ve Malikî mezhebinden sonra ortaya çıkmış üçüncü büyük Ehl-i Sünnet mezhebidir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Şâfiî denir. Şâfiî mezhebi halen, Mısır, Güney Arabistan, Doğu Afrika, Doğu Anadolu'da yaygındır. Kısmen Hindistan ve Endonezya'da bulunmaktadır.

    Şâfiî mezhebinin hüküm çıkarmada kullandığı kaynak ve deliller kitap, sünnet, kıyas ve icmadır. Sünnetin her çeşidini delil olarak kabul eder. Mürsel hadisleri ise bazı şartlarla delil olarak alır. Şâfiîler, istihsan ve mesâlih-i mürseleyi delil olarak almazlar. Sahabe kavlini de delil olarak kabul etmezler.
     
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Ekim 2013
Yükleniyor...
- Şafii Mezhebi Forum Tarih
Şafii mezhebine göre kerahet vakitleri İslami Bilgiler 26 Aralık 2011
şafii mezhebinde oruç Ders çalışıyorum 22 Aralık 2010
şafii mezhebinde Zekat Ders çalışıyorum 22 Aralık 2010
şafii mezhebinde abdesti bozan şeyler Ders çalışıyorum 22 Aralık 2010